AMP Group, a.s.

 

AMP Group, a.s., Tolstého 5, 811 06 Bratislava, Slovenská republika

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. 6143/B, IČO 48160105